Chytrá tlaková kanalizace

Moderní řešení, které rychle,jednoduše a efektivně řídí „podzemní“ technologie. ALFEUS chrání vaše pohodlí i životní prostředí.

Naše Benefity

INOVACE

ALFEUS je inovativní řešení, které podporuje ochranu životního prostředí.

MONITORING

ALFEUS pravidelně sbírá data probíhající systematicky v určitém časovém úseku. Získané informace můžete sledovat buď v reálném čase, nebo i zpětně.

INTERNACIONÁLNOST

Implementace systému je možná do technologií po celém světě.

SMART ŘEŠENÍ

ALFEUS hlídá, sbírá data, upozorňuje na nestandardní situace. To vše pomocí jednoduché mobilní nebo webové aplikace.

PATENT

Díky moderní technologii proplachu tlakové sítě, která je součástí systému ALFEUS, nedochází k ucpávání potrubí. Tato problematika se týká především odstředivých čerpadel. Licenci jsme získali od VUT Brno.

Funkce systému ALFEUS

Alfeus-big-image
alfeus-symbol

HLÁSÍ nestandardní situace. Pokud dojde k poruše, systém podá hlášení nejen uživateli či provozovateli, ale i servisnímu technikovi. Problém je tak vyřešen rychle a efektivně.

alfeus-symbol

ŘÍDÍ NA DÁLKU RŮZNÁ ZAŘÍZENÍ – tlaková čerpadla, čerpadla na dešťovou vodu i kanalizační sítě.

alfeus-symbol

SBÍRÁ DATA, na základě kterých uživatel získá přehled o stavu zařízení.

alfeus-symbol

CHRÁNÍ životní prostředí.

alfeus-symbol

ZNAČNĚ snižuje provozní náklady.

Dvě možnosti technologického řešení

VYBERTE TECHNOLOGII:
arrow-down
Komunikace pomocí rádiového signálu
arrow-down
Komunikace pomocí GSM signálu (SIM CARD)

Komu/k čemu ALFEUS slouží

PROVOZOVATELŮM SÍTÍ, kterým usnadní práci. Provozovatel může sytém řídit na dálku a spouštět jednotlivé větve tak, aby byl nátok na čistírnu odpadních vod minimální. Jednotlivé procesy tak probíhají optimálně vzhledem k provozu. Jednoduchá aplikace umožní provozovateli zapnout/vypnout celou síť nebo její část. Díky inovativním funkcím systému nedochází k přetížení sítě v případě nové výstavby.

JEDNOTLIVÝM UŽIVATELŮM TLAKOVÉ KANALIZACE, kterým nabízí komfort a efektivitu. Ovládací automatika v čerpadle obsahuje SIM kartu, která pravidelně informuje o stavu zařízení. Uživatel tak vše kontroluje z pohodlí domova. Pokud dojde k poruše, systém ihned nahlásí defekt nejen uživateli, ale i servisnímu technikovi. Díky sbírání dat získává uživatel přehled o množství odčerpané vody i spotřebě elektrické energie. Systém lze řídit i na dálku, například z dovolené, a to dle vlastního nastavení(čerpadlo může čerpat každé 4, 6, 8… hodin).

K PROPLACHU TLAKOVÉ KANALIZACE. Odstředivá čerpadla jsou méně výkonná než vřetenová, i když mají spoustu jiných výhod. Tato nižší výkonnost ovšem občas způsobí ucpání potrubí. Aby k tomuto ucpávání nedocházelo, zakoupili jsme patent na moderní technologii od VUT Brno. Ta pravidelně proplachuje jednotlivé úseky tlakové kanalizace, a to jen za pomocí domovních jímek. Tím zabraňuje vzniku ucpávání. Pokud totiž k ucpání kanalizace dojde, řešení je velmi nákladné. Díky implementaci této funkce do systému ALFEUS snižujeme provozovatelům sítí provozní náklady.