Chytrá tlaková kanalizace

Moderní řešení, které rychle,jednoduše a efektivně řídí „podzemní“ technologie. ALFEUS chrání vaše pohodlí i životní prostředí.

Naše Benefity

INOVACE

INNOVATION-icon
ALFEUS je inovativní řešení, které podporuje ochranu životního prostředí.

MONITORING

MONITORING-icon
ALFEUS pravidelně sbírá data probíhající systematicky v určitém časovém úseku. Získané informace můžete sledovat buď v reálném čase, nebo i zpětně.

INTERNACIONÁLNOST

INTERNATIONALITY-icon
Implementace systému je možná do technologií po celém světě.

SMART ŘEŠENÍ

SMART SOLUTION-icon
ALFEUS hlídá, sbírá data, upozorňuje na nestandardní situace. To vše pomocí jednoduché mobilní nebo webové aplikace.

PATENT

PATENT-icon
Díky moderní technologii proplachu tlakové sítě, která je součástí systému ALFEUS, nedochází k ucpávání potrubí. Tato problematika se týká především odstředivých čerpadel. Licenci jsme získali od VUT Brno.

Funkce systému ALFEUS

Alfeus-big-image
alfeus-symbol
Hlásí nestandardní situace. Pokud dojde k poruše, systém podá hlášení nejen uživateli či provozovateli, ale i servisnímu technikovi. Problém je tak vyřešen rychle a efektivně.
alfeus-symbol
Řídí na dálku různá zařízení – tlaková čerpadla, čerpadla na dešťovou vodu i kanalizační sítě.
alfeus-symbol
Sbírá data, na základě kterých uživatel získá přehled o stavu zařízení.
alfeus-symbol
Chrání životní prostředí.
alfeus-symbol
Značně snižuje provozní náklady.

Dvě možnosti technologického řešení

Vyberte technologii
arrow-down
Komunikace pomocí rádiového signálu
arrow-down
Komunikace pomocí GSM signálu (SIM CARD)

Komu/k čemu ALFEUS slouží

Provozovatelům sítí, kterým usnadní práci. Provozovatel může sytém řídit na dálku a spouštět jednotlivé větve tak, aby byl nátok na čistírnu odpadních vod minimální. Jednotlivé procesy tak probíhají optimálně vzhledem k provozu. Jednoduchá aplikace umožní provozovateli zapnout/vypnout celou síť nebo její část. Díky inovativním funkcím systému nedochází k přetížení sítě v případě nové výstavby.
Jednotlivým uživatelům tlakové kanalizace, kterým nabízí komfort a efektivitu. Ovládací automatika v čerpadle obsahuje SIM kartu, která pravidelně informuje o stavu zařízení. Uživatel tak vše kontroluje z pohodlí domova. Pokud dojde k poruše, systém ihned nahlásí defekt nejen uživateli, ale i servisnímu technikovi. Díky sbírání dat získává uživatel přehled o množství odčerpané vody i spotřebě elektrické energie. Systém lze řídit i na dálku, například z dovolené, a to dle vlastního nastavení(čerpadlo může čerpat každé 4, 6, 8… hodin).
K proplachu tlakové kanalizace. Odstředivá čerpadla jsou méně výkonná než vřetenová, i když mají spoustu jiných výhod. Tato nižší výkonnost ovšem občas způsobí ucpání potrubí. Aby k tomuto ucpávání nedocházelo, zakoupili jsme patent na moderní technologii od VUT Brno. Ta pravidelně proplachuje jednotlivé úseky tlakové kanalizace, a to jen za pomocí domovních jímek. Tím zabraňuje vzniku ucpávání. Pokud totiž k ucpání kanalizace dojde, řešení je velmi nákladné. Díky implementaci této funkce do systému ALFEUS snižujeme provozovatelům sítí provozní náklady.